اضافه شدن خرید کامنت فارسی اینستاگرام

  • اضافه شدن خرید کامنت فارسی اینستاگرام

امروز 1389/05/03 روز رونمایی از پلن جدید اینستاگرافی که خرید کامنت ایرانی اینستاگرام میباشد را جشن گرفتیم.

تا قبل از این خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام خرید ویوسین اینستاگرام داشتیم و در اخر خرید کامنت ایرانی اینستاگرام را اضافه کردیم.

امروز در تاریخ 1398/05/03 هر کاربری کامنت خریداری کند تمامی مبلغ عودت داده میشود و کامنت ها رایگان میباشند.