خرید پلن های بلندمدت اینستاگرام

خرید لایک اتوماتیک همانگونه که از اسمش پیداست نسبت به پست های جدید شما لایک میزنند پس تمام تلاشتان را بکنید پست های جدیدتان نظر مخاطبان مارا جلب کنند. تمامی لایک ها زیر نظر اینستاگرام میباشد.

اموزش:لایک ها برای پنج پست اینده.ده پست اینده و ... میباشد که لایک به صورت تعداد بر دقیقه میباشد.

1.اول تعداد پلن مورد نظر را انتخاب کرده

2.پلن مورد نظر نسبت به دقیقه بر ساعت لایک خواهند خورد

تعداد 100 عدد
نوع خدمت لایک اتوماتیک
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
زمان خداکثر 2 ساعت
قیمت 250,000ریال
تعداد 150 عدد
نوع خدمت لایک اتوماتیک
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
قیمت 750,000ریال
تعداد 100 عدد لایک اتوماتیک به همراه بازدید
نوع خدمت 100 عدد لایک اتوماتیک به همراه بازدید
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
زمان حداکثر 2 ساعت
قیمت 500,000ریال
تعداد 150 عدد لایک اتوماتیک به همراه بازدید
نوع خدمت 150 عدد لایک اتوماتیک به همراه بازدید
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
قیمت 1,500,000ریال
نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)