خرید ممبر تلگرام

تعداد ۱۰۰ عدد
نوع خدمت ممبر کانال
ارزش بین المللی
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
زمان حداکثر 2 ساعت
قیمت 50,000ریال
تعداد 100 عدد ممبر
نوع خدمت ممبر تلگرام
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
زمان حداکثر 2 ساعت
قیمت 70,000ریال
تعداد 1000 غدد
نوع خدمت 1000 ممبر کانال تلگرام
ارزش بین المللی
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه 100 لایک
زمان 2 ساعت
قیمت 500,000ریال
تعداد 1000 ممبر گروه
نوع خدمت ممبر تلگرام
ارزش اورجینال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
ریزش ندارد
هدیه ندارد
زمان 2 ساعت
قیمت 700,000ریال
تعداد ۵۰۰ عدد
نوع خدمت ممبر کانال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
هدیه ندارد
زمان حداکثر ۲ ساعت
قیمت 250,000ریال
تعداد ۵۰۰ عدد
نوع خدمت ممبر کانال
مکان بین المللی
جنسیت ندارد
هدیه ندارد
زمان حداکثر ۲ ساعت
قیمت 350,000ریال
نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)