شمارش معکوس برای مخفی کردن لایکها توسط اینستاگرام

  • شمارش معکوس برای مخفی کردن لایکها توسط اینستاگرام

اگر  شما از دنبال کنندگان مطالب اینستاگرافی هستید و یا از این سایت اقدام به خرید محصولات واقعی اینستاگرام همانند خریدفالوور اینستاگرام- خریدلایک اینستاگرام- خریدکامنت اینستاگرام- خریدپیج آماده اینستاگرام-خریدویوسین اینستاگرام و دیگر محصولات واقعی اینستاگرام کرده باشید. بخاطر دارید که در یکی از همین مطالب به مخفی کردن لایک توسط اینستاگرام بصورتیکه غیر از کاربری که پستی را به اشتراک می گذارددیگران از میزان لایکهای پست او با خبر نمی گردند .پرداخته بودیم.حال می خواهیم به این نکته بپردازیم که این دستورالعمل در چه مرحله ای قرار دارد؟

این دستورالعمل با تغییرو تحولاتی که در سطح مدیریتی  اینستاگرام بوجود آمد به صورت آزمایشی در کشور کانادا  آغاز گردید که پس از انجام تستهای فراوان و جمع آوری نظرات کاربران اینستاگرام و نحوه رضایت آنها  از این دستور العمل.روز گذشته اجرای این طرح به کشورهای برزیل- ایتالیا-استرالیا و ژاپن رسید و در آینده ای نزدیک  این دستور العمل سایر کشورهای جهان از جمله ایران را در بر می گیرد. اما چرا اینستاگرام تصمیم  گرفت این دستور العمل را اجرایی کند؟

بخاطر تصور غلطی که در بین کاربران اینستاگرام رواج گردیده تمامی کاربران اینستاگرام ارزش یک پست را در میزان تعداد لایکهای آن پست بشمار می آورندو با این تصور غلط ارزش واقعی آن پست که همانا محتوای خوب آن و جذابیت می باشد نادیده گرفته می شد و این  باعث کاهش اعتماد به نفس فراوان در بین کاربرانی می شد که پستشان کمترین لایک را دریافت می کردندکه همین امر  در نهایت بر روی کار و زندگی این افراد تاثیرات منفی فراوانی می گذاشت. لذا اینستاگرام  با بررسی موارد فوق  تصمیم  گرفت این دستور العمل را اجرایی کندکه همانطور که خدمتتان عرض کردیم در این دستور العمل فقط کاربری که پست می گذارد از تعداد لایکهای آن باخبر می گردد و دیگران قادر به مشاهده تعداد لایکهای او نخواهند شد%