نقش هشتگ در بهتر دیده شدن پست شما

  • نقش هشتگ در بهتر دیده شدن پست شما

آیا تا بحال به نقش هشتگ و کاربرد آن  در اینستاگرام  فکر کرده اید؟

اگر به درستی کارآیی هشتگها و تاثیر آن در پستهایتان پی ببرید همین الان تعداد بسیاری  از  پستهایتان را یا پاک میکنید یا ادیت. سایت اینستاگرافی که با تجارب چند ساله در زمینه فروش محصولات اینستاگرام  از قبیل فروش فالووراینستاگرام  - فروش لایکاینستاگرام  - فروش کامنت اینستاگرام  -فروش پیج آمادهاینستاگرام  -  فروش استوری اینستاگرام  - فروش ویوسین اینستاگرام  و دیگر محصولات اینستاگرام  فعالیت  مینماید شما عزیزان را به نقش هشتگ و بهتر دیده شدن پستهایتان آشنا می سازد0

 در اینستا گرام تعداد  بیشماری هشتگ وجود دارد که شما می توانید از  آنها  برای نام کاربریتان استفاده نمایید تا با مخاطب هدفتان  روبرو شوید. پیدا کردن هشتگ های مناسب با پست مورد نظرتان نیاز به زمان و نیزاندکی سیاست به همراه چاشنی از نوع خرید فالووراینستاگرام  - خرید لایکاینستاگرام  - خرید کامنت اینستاگرام  - خرید پیج آمادهاینستاگرام  - خرید ممبر تلگرام- خرید ویو سین اینستاگرام  و دیگر محصولات اینستاگرام  دارد.باید بدانید که شما نمیتوانید بیشتر از سی هشتگ را درهر یک از پستهایتان بگذارید. جستجوی هر یک از هشتگها به شما نشان خواهد داد که چند پست مربوط  به آن هشتگ می باشد. تیم اینستا گرافی سعی دارد با استراتژی خاصی برای فروش فالووراینستاگرام  - فروش لایک اینستاگرام  - فروش ممبر تلگرام- فروش کامنت اینستاگرام  -فروش ویوسین اینستاگرام  و سایر محصولات اینستاگرام استفاده کند و هشتگها را به چهار دسته تقسیم نماید.

1- بین5 تا8 هشتگ : این هشتگها  هشتگهای معروف اینستاگرام می باشند که بین 100000   الی500000 پست از آن استفاده کرده اند.

2-بین5 تا 7 هشتگ:  این هشتگها هشتگهای نسبتا معروف می باشندکه بین10000   الی100000 پست از آن استفاده کرده اند.

3-بین3 تا 5 هشتگ:این هشتگها   به هشتگهای کسب و کار معروف  می باشند و کمتر از 10000 پست از آن استفاده کرده اند.

4- بین  1 تا 3 هشتگ: این هشتگها مختص برندها می باشد و همان هشتگهایی هستند که شما برای افراد محبوبتان از  آنها استفاده می کنید.