چه کسانی و درچه سنی از اینستاگرام استفاده می کنند؟

  • چه کسانی و درچه سنی از اینستاگرام استفاده می کنند؟

 شاید به جرات بتوان گفت که یکی از عجایب ساخته دست بشر  ساخت دنیای مجازی است. دنیایی که از عمر آن دو دهه میگذرد و در طی این دو دهه  عده بسیار زیادی را از سراسر جهان مجذوب خود ساخته است.اما در این دنیای مجازی و در بین شبکه های اجتماعی اینستاگرام به یکی از محبوب ترین و پرکارآمدترین شبکه تبدیل شدچراکه برخی از کاربران آن باخرید محصولاتش مانند خریدفالوور اینستاگرام-خرید لایک اینستاگرام- خرید کامنت اینستاگرام- خریدپیج آماده اینستاگرام- خرید ویوسین اینستاگرام  و دیگر محصولات اینستاگرام توانسته اند به کسب و کار خویش رونق تازهای بخشند و عدهای دیگر در پی رسیدن به آمال و آرزوهایشان می باشند. حال با این همه تعاریف و توضیحات  این سوال پیش می آید که  چه کسانی و در چه سنی از اینستاگرام استفاده می کنند؟

براساس آخرین آمار که در ژوییه سال 2019 توسط  موسسه تحقیقاتی statista   منتشر گردید رده سنی  کاربران اینستاگرام بشرح ذیل می باشد.

1- رده سنی 13 تا 17 سال:  استفاده  از اینستاگرام در بین مردان3% و در بین زنان3/2 بوده است.

2-رده سنی18 تا24 سال: مردان 16%  و زنان15% . مردان 1%بیشتر از زنان از اینستاگرام استفاده کرده اند.

3-رده سنی 25 تا 34 سال: استفاده از اینستاگرام در بین زنان و مردان به صورت مساوی بوده است.

4- رده سنی 35 تا 44 سال: استفاده از اینستاگرام در بین مردان7% و در بین زنان6/6 بوده است.

5- رده سنی 45 تا 54 سال: مردان 3% و زنان 4/4 . که سهم زنان  دراستفاده از اینستاگرام بیشتر از مردان بوده است.

6- رده سنی 55 تا 64 سال: مردان1/1 و زنان 1/8 از اینستاگرام بهره برده اند.

7- بالای 65 سال: سهم مردان 6% و سهم زنان1% از اینستاگرام بوده است.