چگونه به اینستاگرافی اعتماد کنیم؟

  • چگونه به اینستاگرافی اعتماد کنیم؟

خیلی ساده

اگر کمی دقت کنید اکثر سایت هایی که مشغول خرید فالوور خرید لایک خرید بازدید استوری خرید کامنت خرید ویو سین خرید پیج اماده و... هستند دارای نماد الکترونیک نیستند و در قسمت پشتیبانی و تماس با ما یک ادرس MAIL  یا ادرس TELEGRAM گذاشته اند و هیچ کجا از ادرس به نقل از خودشون شرکت ندارند و شما با خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام خرید ویو سین اینستاگرام خرید کامنت اینستاگرام و... بعد از گذشت پنج ساعت در شرایطی که قیمت فروش خیلی پایین و مناسب بود و با دیدن گزینه ی تحویل انی در مزرعه ی بلال مراقب گوجه ها هستید.