چگونه سایت INSTAGRAPHI را از سایت های جعلی تشخیص دهیم؟

  • چگونه سایت INSTAGRAPHI را از سایت های جعلی تشخیص دهیم؟

اخیرا مشاهده شده افرادی سود جو برای خرید فالوور-فروش فالوور-خرید لایک -فروش لایک -خرید کامنت - فروش کامنت - خرید ویوسین و فروش ویو سین و.....  با نام جعلی اینستا گرافی با پسوردORGوIR شروع به فروش فالوور - فروش لایک -فروش کامنت- فروش ویو و... نموده اند . درنظر داشته باشید که INSTAGRAPHI.COM تنها سایت اورجینال در ایران میباشد و ما بقی سایتهایی که به این نام شروع به فروش فالوور - فروش لایک فروش کامنت و فروش ویو سین می نمایند جعلی  می باشند. لذا از شما عزیزان استدعا داریم که به هنگام خرید فالوور - خرید لایک - خرید کامنت - خرید ممبر تلگرام - و خرید ویو سین و.... فقط و فقط به آدرسINSTAGRAPHI.COM مراجعه فر مایید.